ادبستان صدرا؛ محفلی برای تربیت شخصیت های قدرتمند

3,007
توسط مدیر سایت, 2 سال پیش
0 0

ادبستان صدرا؛ محفلی برای تربیت شخصیت های قدرتمند

☀️ این مدرسه آدابی دارد ☀️

✅ در مکتب پروردگار عالم، فرآیند مهم است یا استاندارد؟ به خدا قسم نود و نه درصد فرآیند مهم است، یک درصد استاندارد [اهمیت دارد].

? من یک مدرسۀ اسلامی رفتم. میگویند بچه های ما نماز خوب می خوانند. میگویم حالا نماز را بگذار کنار. میگوید حاج آقا نماز!!! میگویم عزیز من! برنامه های مدرسه ات را بهم بگو، من ذوق نمی کنم که همه [دانش آموزان] یک دبستانی نمازخوان باشند، من میخواهم بدانم برای چی نماز می خوانند؟ میگوید: به میل خودشان نماز می خوانند. [خُب دانش آموز] به میل خودش امروز نماز می خواند، پسفردا هم به میل خودش نماز نمی خواند. میل [دانش آموز] تغییر خواهد کرد.

? گفتم میدونید اگر بچه ها در دبستان از سر محبت به معلم نماز بخوانند، اصالت ندارد. باید از سر ادب نماز بخوانند.

? شما میگویید که ما همه چیز را اینجا «دلبخواهی» کردیم، میگویید بچه ها اینجا آزمایشگاه است، هر موقع خواستید برید آزمایشگاه ... بچه ها دلتون خواست بیایید نماز ... هوای نفس بچه ها را تقویت کردید...

❇️ تو داری هواس نفس [دانش آموز] را تقویت میکنی و حواست نیست. نمرات بچه را به [خانواده ها] نشان می دهید و میگویید استاندارها را می بینید. خانواده را میخواهید خام کنید برای اینکه نمرات بچه ات بالا رفته است. [با این فرآیند] هوای نفس [دانش آموز] یه چیز بزرگی شده است. اندیشمند هم بشود، اندیشه اش را در اختیار صهیونست ها قرار می دهد، چون دلش می خواهد. تو بهش یاد دادی ببین دلت میخواهد. معلم ها در مدرسه بهش یاد دادند هر کاری دلش میخواهد [انجام بدهد]، فقط خواهش میکنیم از دلت چیز خوب بخواهد، تو باید برعکسش عمل می کردی!!!

? ما دلم میخواهد نداریم. بی ادبی است. این مدرسه ادابی دارد. امام صادق فرمود هفت سال باید در ادب سپری کند. ...