مدرسه تمدن نوین اسلامی (متنا) برگزار می کند:

سلسله نشست های حوزوی با رویکرد تحقق تمدن نوین اسلامی

دومین نشست تمدنانه با حضور حجت الاسلام دکتر حبیب الله بابایی با موضوع شاخص های تمدن اسلامی

زمان: 10 شهریور ماه  ساعت 17

محل برگزاری مدرسه تمدن نوین اسلامی - متنا

 حضور کلیه علاقمندان به مباحث تمدنی در این نشست بلا مانع می باشد.

 

دومین نشست تمدنانه با عنوان شاخصه های تمدن اسلامی با حضور حجت الاسلام دکتر حبیب الله بابایی برگزار گردید.

در این نشست استاد بابایی ابتدا به تشریح شاخصه های یک تمدن از دیدگاه غرب مدرن پرداختند که شامل:

1-کلان نگری و فراخی و گسترده بودن یک تمدن

2-فناوری برای ایجاد رفاه و آسایش

3-کنترل خشونت

4-نظم

5- تأمین حقوق مستضعفان و نیازمندان مخصوصا زنان

5-توجه به معلولین

6- شاخص های عدالت

7-وجود جامعه شناسان

ایشان همچنین در خصوص تفاوت هایی زیربنایی تمدن در غرب و تمدن در اسلام و خطرات پیروی  و شبیه سازی از نظریات آنان سخن گفتند و ضرورت شناخت از خود را تاکید نمودند.

ادامه مباحث این نشست به زودی در نشست دیگری در آبان ماه پیگیری خواهد شد.