همایش طلاب نخبه و تمدن سازی با سخنرانی دکتر حسن عباسی

مشروح این جلسه را می توانید در لینک زیر مشاهده بفرمایید:

همایش چرا باید راهبردی اندیشید و چگونه راهبرد نگار شویم