بسم الله الرحمن الرحیم

معرفی اجمالی از مرکز راهبری ورثة الأنبیاء

مرکز راهبری ورثة النبیاء در سال 96 تاسیس شده است و در این مرکز حوزوی دغدغه کلی این است که حوزه را با نیازهای واقعی نظام پیوند دهد و حوزه به صحنه واقعی مشکلات نظام و انقلاب وارد شود.

این مرکز که ذیل مجموعه حوزه علمی عملی نهضت واقع در حوزه شریف قنوتی (مجاور درب غربی دانشگاه شریف می باشد به مدیریت حجت السلام قمی) می باشد اکنون به مدیریت حجت الاسلام تجریشی از طلاب فاضل درس خارج قم مشغول به فعالیت است

میز بین الملل و میز رسانه دو قسمت فعالی است که تاکنون در مرکز راه اندازی شده است و مجموعه شناخت اندیشکده های جهان عرب به عنوان یکی از اولین خروجی های میز بین الملل شناخته می شود.

کتابچه«کدام محمد» که تحلیلی از اوضاع سیاسی و جریان های موثر در منطقه بود از کارهای قبلی اعضای مجموعه بوده است که توسط اندیشکده مرصاد به چاپ رسیده بود.

کتاب ارزشمند « اطلس رهبران» توسط اعضای مجموعه و افرادی دیگر(در اندیشکده مرصاد و موسسه تمدن توحیدی قم) منتشر شده بود که تاکنون چند نوبت به چاپ رسیده است و در محافل تخصصی هم مورد توجه قرار گرفته است.

هم اکنون پروژه های دیگری نیز در واحد بین الملل در حال انجام است از جمله : « پروژه قدرت و ثروت» با همکاری اندیشکده حاکمیت و پروژه « مدل تبلیغ تشیع در عصر اخیر»