📙کتاب تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی
▫️مؤلف: محمدمهدی احمدی
▫️ناشر: بوستان کتاب قم

🔸معرفی کتاب
این کتاب در دو بخش به بنیادهای معنوی و زمینه های تاریخی اسلام و آشنایی نظری با علل و عوامل پیدایش فرهنگ و تمدن اسلامی و علل انحطاط مسلمین پرداخته است.
🔸بخش اول با عنوان «تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی» است که در آن ابتدا به تعریف برخی از مفاهیم پرداخته شده و سپس موضوعاتی مانند: «تمدن اسلامی، علل و عوامل آن»؛ «عناصر سازنده تمدن اسلامی»؛ «تاثیر فرهنگ های ملت های پیشین در تمدن اسلامی»؛ «داوری ها درباره تمدن اسلامی و ایرانیان» و «آسیب شناسی تمدن ها» مطرح گردیده است.
🔸بخش دوم کتاب با عنوان «جامعه شناسی عقب ماندگی» می باشد که موضوعاتی مانند: «عقب ماندگی و توسعه نیافتگی»؛ «علائم و ویژگی های عقب ماندگی»؛ «تاثیر تمدن اسلامی بر تمدن غربی» و «سرمایه فرهنگی و معنوی اسلام» بیان شده است.
🔹در توضیح این کتاب آمده است: «یکی از مهم ترین تحولات تاریخی در ایران زمین، ورود اسلام و اختلاط آن با فرهنگ و تمدن ایران و تاثیر متقابل این دو بر یکدیگر در سده های متمادی بوده است. عناصر حیات بخش اسلامی چنان با فرهنگ ایرانی، هم آغوش شد که نام «فرهنگ ایران اسلامی» به خود گرفت. هرگونه تلاشی برای تفکیک دو هویت ملی و دینی، محکوم به شکست است. نسل سخت کوش و فرهیخته کنونی، با آگاهی از درهم تنیدگی این دو هویت، راه را بر کسانی که در صدد تقابل این دو حوزه هستند، خواهد بست».