🔸 دکتر موسی نجفی:
🔹ما ایرانی ها زبان عربی را به عنوان زبان ملی خودمان نپذیرفتیم ولی رسم الخط  قرآن را پذیرفتیم.
این مطلب نشان می دهد ما بین زرتشتی گری و اسلام، اسلام را پذیرفتیم اما سلطه اعراب؛ چه بنی امیه و چه بنی عباس را نپذیرفتیم.
🔹این مسئله یک درسی هم نسبت به تمدن غرب برای ما دارد که اگر ما توانستیم در یک قسمت از تاریخ، اندیشه را از حامل اندیشه جدا کنیم، امروز هم می توانیم غرب استعمارگر را از علم غربی جدا کنیم و این قدرت را داریم.

🔸دوره آموزشی طلاب نخبه و تمدن سازی-مرداد97
📌 www.matna.org/نشست-ها-و-دیدارها/85-نقش-شیعه-در-شکل-گیری-تمدن-اسلامی