تمدّن ظرف و بستری است که اسلام می‌تواند در آن ظرف و بستر به‌صورت  تام و تمام تحقق پیدا کند به تعبیر دیگر، تمدن بستر تحقق تام و تمام اسلام در عینیت خارجی است.
    تا به حال نسخـه‌های ناقصی از تمدّن، در بستـر تاریخ اسلام وجود داشته است و به تعبیر دیگر ظهورات تمدنی در طول تـاریخ به وجود آمده‌اند اما تحـقّـق کـامـل این نسخه از تمدّن را فقط می شود در حکومت حضرت‌مهدی(عجل الله تعالی فرجه) جستجو کرد. یعنی در آن زمان، صورت کامل و ناب از تمدن اسلامی محقق خواهد شد.