به نام خدا

مدرسه تمدن نوین اسلامی (متنا) با هدف تحقّق بخشیدن به منویات مقام معظم رهبری دامت برکاته در عرصه تمدن از سال 1396 فعالیت خویش را آغاز نموده است. متنا، مدرسه‌ای است که بنای راهبری در ایجاد و تقویت هسته‌های توانمند تخصصی برای حل مشکلات انقلاب اسلامی با رویکرد تمدنی را در دستور کار دارد. به عنوان نهادی تسهیلگر در برقراری ارتباط میان ارکان حکومتی با بدنه حوزه علمیه به دنبال ایفای نقش راهبری خویش است. بهره‌گیری از توان نیروهای علمی و فرهنگیِ فعّال در سطح کشور و عرصه بین‌الملل با رویکرد تحقّق بخشیدن به اجزای تمدن نوین اسلامی از مزایای این حرکت است. فعالیت‌های ابتدایی این مجموعه با برگزاری دوره‌های آموزشی برای آشنایی هرچه بیشتر طلاب حوزه علمیه با مقوله تمدن نوین اسلامی و طراحی سرفصل‌های مورد نیاز آغاز شده است. فعالیت‌های این مدرسه در سه ساحت رویش، رشد و راهبری تبلور یافته است. در فضای رویش شناسایی و استعداد سنجی افراد و عناصر دغدغه‌مند و نهادینه کردن  گفتمان تمدنی در آن‌ها برای حرکت به سمت مسائل تخصصی، مورد نظر است. عرصه رشد با تشکیل هسته‌های مساله‌محور و شناسایی میدان، حل مسائل جامعه و رفع نیاز حاکمیت با رویکرد تمدنی را دنبال می‌کند. راهبری نیز کمک به توانمندسازی هسته‌ها، موسسات و اندیشکده‌ها برای حل مسائل تخصصی را در برنامه خود دارد. هدف‌گیری مسائل و نیاز‌های بالفعل تمدن‌ساز، منتَج به تشکیل و تقویت همکاری با میزهای تخصصی مختلف مانند «بین‌الملل»، «تعلیم و تربیت» و «نشاط» گردیده است.

سیاست‌ها و اهداف

انسجام و قوت برنامه‌های یک مجموعه در گرو تدوین سیاست‌ها و ترسیم اهداف کلانی است که مدیریت‌ها در پی محقق کردن و هدایت طرح‌ها پیشنهادی در مسیر آن سیاست‌ها و برای نیل به آن اهداف خواهند بود. مجموعه متنا نیز دغدغه‌های تمدنی خود را در قالب سیاست‌ها و اهداف ذیل جستجو می‌نماید:

 1. راهبری منابع انسانی انقلابی برای حل مسائل با تکیه بر سرمایه‌های حوزوی (آموزش، تربیت و به‌کارگیری)
 2. بهره‌گیری و عملیاتی سازی نظرات و تجربیات صاحب‌نظران و اندیشمندان حوزه تمدن اسلامی به‌ویژه امام خمینی رحمه‌الله و امام خامنه‌ای حفظه الله
 3. ایجاد روحیه تمدن‌نگری و دغدغه‌مندی تمدنی در میان حوزویان.
 4. حرکت در مسیر تحقق بخشیدن به اجزاء و ارکان تمدن نوین اسلامی
 5. ارائه و اجرای نسخه‌های عملیاتی برای نیازهای حکومت اسلامی
 6. ایجاد ارتباط میان نهادهای حاکمیتی و هسته‌های فعال در عرصه‌های تمدنی
 7. کشف، ارتقا و هدایت استعدادهای حوزوی در طراز تمدنی به‌منظور برآورده ساختن نیازهای حکومت اسلامی

میزهای تخصصی متنا

رویکرد متنا در اجرای فعالیت‌ها، واگذاری امور به میزهای تخصصی و حذف مداخله‌گری در برنامه‌های این میزهاست. ارتباط‌گیری و سامان‌دهی نیروهای بیشتر توسط میزها، چابک سازی ساختاری متنا و تمرکز بر راهبری و تسهیلگری از فوائد این روش است. بر اساس نیازهای نظام اسلامی تا کنون موضوعات مختلفی برای تشکیل میز در متنا مطرح و بررسی شده که برخی از آن‌ها نهایی و عملیاتی شده‌اند. در ادامه راهبرد برخی از میزها به‌طور خلاصه تبیین می‌شود:

 1. میز بین‌الملل

میز بین‌الملل متنا، زیست بومی که با محور قرار دادن انسان طراز جهانی انقلاب اسلامی تلاش دارد ابعاد دانشی، بینشی، گرایشی و عملی آن را ذیل منظومه فکری تمدن اسلامی، کشف بازتعریف و بارور نماید و با تشکیل هسته‌های تخصصی تمدنی در فضای بین‌الملل، مواقف کلیدی نظام اسلامی در خارج از محیط کشور را به‌وسیله رهبران جوان روحانی راهبری و هدایت نماید و ادامه تصمیم‌گیری و حرکت بر اساس حجت بالغه الهی را به فراسوی مرزهای جغرافیایی به‌ویژه در مناطق نفوذ گفتمان انقلاب اسلامی بکشاند.

 1. میز تعلیم و تربیت

میز تعلیم و تربیت متنا‌، محفلی جهت ایجاد و تقویت هسته‌های مسئله محور در عرصه تعلیم و تربیت اسلامی با رویکرد تمدنی است. فعالیت‌های این میز را می‌توان در دو زمینه تبیین کرد؛ نخست کشف و استعدادیابی نیروهای دغدغه‌مند در عرصه تعلیم و تربیت، تعریف نقش‌های مورد نیاز برای یک تیم تربیتی و ایجاد ارتباط بین این تیم‌ها با محوریت مسأله میدانی خواهد بود. فعالیت دوم کمک به هسته‌های مسأله‌محور موجود، در راستای ارتقای ایده مورد نظرشان و زمینه‌سازی تحقق آن ایده با رویکرد تمدنی است. بر این اساس، میز تعلیم و تربیت بستری است که در صدد حل مسائل میدانی تعلیم و تربیت با محوریت هسته‌های تعلیم و تربیت می‌باشد.

اهمّ فعالیت‌ها و دستاوردها

مهم‌ترین برنامه و دستاوردهای مجموعه متنا در طول مدت فعالیت خود را می‌تواند در قالب موارد زیر به‌طور خلاصه بیان نمود:

 1. برگزاری دوره‌های آموزشی با موضوع آشنایی با تمدن نوین اسلامی
 2. برگزاری نشست‌های تخصصی در عرصه تمدن نوین اسلامی
 3. آموزش و به‌کارگیری طلاب مستعد در تولید محتوای تمدنی
 4. تربیت نیروی متخصص و متعهد در عرصه‌های مشکلات انقلاب اسلامی با رویکرد تمدنی مانند تعلیم و تربیت و بین‌الملل
 5. فعالیت در عرصه بین‌الملل با هدف انتقال تجربه‌های تمدنی به کشورهای دیگر
 6. هدایت و حمایت از طلاب توانمند در عرصه نهادینه‌سازی شادی و نشاط در جامعه مبتنی بر محتوا و آموزه‌های دینی
 7. همکاری و هم‌افزایی با نهادهای و مجموعه‌های همسو و فعال در عرصه تمدن سازی