❓حال سؤال اصلی این است که؛
 این تمدّن اسلامی چگونه به‌وجود آمد؟  
❎ برخی می‌گویند از آثار ایران گرفتند و برخی معتقدند که از آثار روم گرفتند. اما این حرفها، حرفهای جاهلانه و بچگانه است. حال فرض کنیم که ده عنوان کتاب از جایی ترجمه کردند، آیا با این ده عنوان کتاب، تمدّن درست میشود؟ آیا تمدّن اسلامی با ترجمه آثار یونانی و رومی و هندی درست شد؟
❇️ نه؛ جوهر تمدّن اسلامی، از درون خودش بود. البته تمدّن زنده، از دیگران هم استفاده می‌کند.
✅ آن چنان قدرت سیاسی، چنان قدرت علمی، چنان دنیاآرایی، چنان کشورداری و چنان استخدام تمام نیروهای زنده و سازنده و فعّال بشری،فقط بر اثر بر اثر تعالیم اسلام بوجود آمده است.

▫️بیانات امام خامنه ای در دیدار فرماندهان سپاه   1373/06/29‌