✅ شرط رسیدن به تمدن اسلامىِ نوین در درجه‌ی اول این است که؛
  " از تقلید غربی پرهیز شود "
🔸ما متأسفانه در طول سالهای متمادی، یک چیزهائی را عادت کرده‌ایم تقلید کنیم.
بیانات در دیدار جوانان استان خراسان شمالی - ۱۳۹۱/۰۷/۲۳

#تمدن_نقطه_مقابل_تقلید