سخنان امام خامنه ای در جمع دست‌اندرکاران و کارگزاران حج ایران –   1398/4/12

حج یک نمونه کوچکی از جامعه اسلامی برتر و مظهر تمدن نوین اسلامی

در تمدّن نوین اسلامی، معنویّت در کنار مادّیّت، عروج اخلاقی و معنوی و روحی و تضرّع و خشوع، در کنار پیشرفت زندگی مادّی [است]؛ حج مظهر یک چنین تمدّنی است.