پایگاه هدایت علمی تربیتی متنا (تمدن نوین اسلامی) برای سال 99 - 98 حوزه های علمیه بصورت محدود ثبت نام بعمل می آورد.

علاقمندان می توانند از طریق پایگاه اینترنتی متنا نسبت به ثبت نام اقدام بعمل آورند.

پذیرش پایگاه منحصر به پایه های تحصیلی 7، 8 ، 9، 10 ویژه برادران طلبه می باشد.

طرح امسال با رویکرد تربیت مربی و کادر آموزشی  و توانمند سازی جبهه تعلیم و تربیت برگزار می گردد.

 

جهت ثبت نام در سایت اینجا کلیک نمایید.

در نظر داشته باشید که جلسه ی توجیهی پس از ثبت نام در تاریخ 13 مهر و 14 مهر برگزار می شود که لازم است وقت مناسب خودتان را انتخاب نمایید.