🇮🇷 به یاری خداوند متعال، پنجشنبه و جمعه؛ 5 و 6 اردیبهشت 98 اردوی "دوره تربیت مربی و کادر آموزشی" در فضایی صمیمی با هدف شناسایی و استعدادسنجی اولیه اعضای دوره برگزار شد.

🔷 گزارش تصویری 

 

✅ جلسه افتتاحیه 🔷 توضیح قواعد اردو

روز اول اردو: پنجم اردیبهشت 1398

⛹ ورزش صبحگاهی
🍽 آماده سازی مواد ناهار به صورت گروهی
🍗 آماده سازی ناهار و میل آن
📒🖋 مباحثه آموزشی
نماز جماعت
بازی وسطی
مسابقه نجات تخم مرغ
مسابقه نجات تخم مرغ
⛹ ورزش صبحگاهی

روز دوم اردو، جمعه 6 اردیبهشت

📚 مباحثه آموزشی
📖 مطالعه فردی
✅ نماز جماعت و ناهار
💠 مسابقه کرم