مدرسه تمدن نوین اسلامی برگزار می کند:

 

آیا طلبه برای شادی و نشاط در جامعه تکلیفی دارد؟

شروعی برای یک دوره آموزشی- کارگاهی طلبه و نشاط در جامعه

چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398

با حضور اساتید حوزه و دانشگاه

 محل برگزاری در شهر مقدس قم

شماره تماس: 09051621152

 

لینک ثبت نام