🇮🇷 به یاری خداوند متعال، پنجشنبه و جمعه؛ 22 و 23 فروردین 98 رویداد تجربه نوردی با حضور پر شور و نشاط دغدغه مندان تعلیم و تربیت از 18 نقطه کشور برگزار شد.

🔷 امیدواریم با عنایات حضرت حق، این رویداد قدمی استوار در مسیر عبور از تربیت غربی به سمت تربیت و تمدن اسلامی باشد.

📷 برای مشاهده گزارش تصویری همراه ما باشید.

📝 پذیرش شرکت کنندگان توسط دانش آموزان
🎙 اولین ارائه: مدرسه هدایت میزان

✅ آقای محمد جواد علی اکبریان

🎙 دومین ارائه: مسجد-مدرسهٔ صنعتگران مشهد

✅ حجج اسلام مهدی آباد و اباذری

❎ اجرای تئاتر و انجام فعالیت های اجرایی رویداد توسط دانش آموزان تیم متنا
🎙 ارائه سوم: مدرسه سراج - تهران

✅ آقای محمد آزین

🎙چهارمین ارائه: مدرسه توحید

✅ حجت السلام و المسلمین فرهادیان

🎙پنجمین ارائه: حکمتسرای اصفهان

✅ استاد علیرضا دوستانی

✅ نماز جماعت و ناهار
تصاویری از شرکت کنندگان در دوره

...