میز تعلیم و تربیت متنا برگزار می کند:

دوره تربیت مربی و کادر آموزشی در عرصه تعلیم و تربیت

با استفاده از اساتید مجرب و با چشم اندازی روشن

ثبت نام تا تاریخ 13 اسفند 1397

 

 

 

دوره تربیت مربیو کارد اموزشی متنا

 

دوره تربیت مربیو کارد اموزشی متنا

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره موجود در بروشور تماس بگیرید

 

ثبت نام در دوره تربیت مربی و کادر آموزشی