میز تعلیم و تربیت متنا برگزار می کند:

دوره تربیت مربی و کادر آموزشی در عرصه تعلیم و تربیت

با استفاده از اساتید مجرب و با چشم اندازی روشن

ثبت نام تا تاریخ 13 اسفند 1397

 65716237-8402-47f4-a93c-708b6d43730c 

 

 

دوره تربیت مربیو کارد اموزشی متنا

 

دوره تربیت مربیو کارد اموزشی متنا

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره موجود در بروشور تماس بگیرید

 

ثبت نام در دوره تربیت مربی و کادر آموزشی