چهل سال مقاومت چهل سال پیشرفت

مجمع تشکل های بین الملل با همکاری

مرکز ارتباطات و بین الملل حوزه های علمیه برگزار می نمایند:

مسابقه خطابه با موضوع دستاوردهای انقلاب به زبان عربی

در قالب صوتی 3 الی 5 دقیقه ای

فرصت ارسال آثار 9/11 الی 14/11

ارسال آثار به دبیرخانه مجمع تشکل های بین الملل

در پیام رسان های ایرانی سروش و بله به آدرس ذیل

@majmaetashakolha

جوایز: سفر سوریه(ارائه سخنرانی)  مشهد مقدس

و کتاب ارزنده طرح کلی اندیشه اسلامی به زبان عربی

شماره سامانه پیامکی برای پیش ثبت نام (نام و نام خانوادگی و شماره خود راارسال بفرمائید

02532933518       دبیر خانه مجمع:              

30007227004042    سامانه پیامکی: