در مهرماه 1397 مرکز رشد متنا با دغدغه تقویت هویت جمعی طلاب انقلابی تاسیس شد و در اولین گام با تشکیل میز بین الملل، کلان پروژه راهبران منطقه عربی مقاومت (عراق و سوریه) را کلید زد، در همین راستا توانمند سازی فعالان انقلابی منطقه و انتقال مدل مسئله های مرتبط با حوزه سبک زندگی اسلامی به ایشان هدف اصلی پروژه قرار گرفت که نیازمند تشکیل هسته های مسئله محور تمدنی و مهارت افزایی دانشی و عملی در این زمینه بود.
در گام اول جذب هدفمند عناصر مومن، مستعد، با انگیزه و مسلط به زبان عربی در دستور کار قرار گرفت و از میان 75 طلبه فاضل پیشنهادی، تعداد 30 نفر شناسایی و برای حضور در برنامه دعوت شدند.
این کلیپ جلسات «گعده شناخت» و «محفل رشد» است، برای شناخت برگزیدگان و هم افزایی فکری و عملی ایشان که در فضایی ساده و صمیمی برگزار شد.