ششمین نشست از سلسله نشست های تمدنانه با حضور دکتر مهدی نصیری در مدرسه تمدن نوین اسلامی برگزار شد.

این نشست  با رویکرد بررسی میزان تحقق تمدن نوین اسلامی در عصر غیبت و دوران ظهور برگزار شد.

در این نشست جناب آقای دکتر نصیری به تبیین بخش های مختلف کتاب در حال چاپ خود با عنوان «عصر حیرت» پرداختند که در انتهای جلسه نیز به سوالات حاضران پاسخ داده شد.
بزودی متن این نشست در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت.

گفتگویی پیرامون تحقق تمدن نوین اسلامی